БългарскиEnglish

Profipol

Profipol е най-обикновения тестер за напрежение. Отчита поляритет и напрежение от 6 до 400Vac/dc в дискретен обхват 6, 12, 50, 230 и 400V чрез LED. Удароустойчив. Клас на защита IP 65.

Стандарт EN/IEC 61243-3