БългарскиEnglish

ST 750

Тестер за изпитване на електрически уреди

Тестер за изпитване на медицински електрически уреди

Във водонепроницаем куфар

Параметри:

 • автоматични и самоконфигурируеми процеси на изпитване

 • комплексна база данни за образци на изпитване

 • управление на голяма наличност на зададени образци - над 100 000 изпитания, запаметени в 2 GB SD карта

 • дирекно въвеждане чрез Touchscreen дисплей 5,7''

 • резултат годен/негоден със звук при негоден

 • функция Помощ и схематични изображения на присъединяване

 • отделни тестови букси и 4 mm индустриални щекери

 • 2 х USB входове за външна клавиатура и принтер

 • 1 х RS 232 интерфейс за скенер за баркод четец-записвач

 • актуализация насофтуера

Изпитвателни функции:

 • съпротивление на защитен проводник с 200 mA dc и 10 А ас изпитвателен ток: 1mΩ - 20 Ω

 • изолационно съпротивление с 50-500 V изпитвателно напрежение: 0,01МΩ - 300 МΩ

 • измерване на ток на защитен проводник/ток при контакт по метода диференциален ток, еквивалентен утечен ток и директно измерване: 1 µА - 20 mA

 • функционален тест с индикация на утечен ток, мрежово напрежение, товарен ток, активна, реактивна мощност и време на измерване

 • изпетване на захранващи кабели и удължители

 • утечен ток на уреда