БългарскиEnglish

ST 710

Лесно и бързо изпитване с помощта на 3 бутона, без електрическа мрежа!

Изпитания за техническа безопасност на електрически уреди, като електрическ иинструменти, отоплителни уреди, моторни уреди, лампи, удължители, домакински и офис уреди, електронна апаратура, информационна техника и т.н.

Параметри:

 • автоматичен процес на изпитване за уреди клас I (бутон 1), II (бутон 2), III (бутон 3)

 • тест на кабелни макари, многосекционни разпределители, захранващи кабели с индустриални щекери

 • резултат годен/негоден

 • предварително настроени гранични стойности, съгласно DIN VDE 0701-0702

 • указание за правилния функционален бутон в случай на неправилна работа

 • капацитет на батериите - 2500 изпитания (4 х 1,5 V АА)

 • възможност за изпитване на трифазни уреди - опция

Измервателни функции:

 • съпротивление на защитен проводник с 200 mA dc изпитвателен ток и автоматично обръщане на поляритета

 • изолационно съпротивление с 500 V dc изпитвателно напрежение

 • измерване на тока на защитен проводник/ток при контакт по метода на еквивалентен ток на утечка

 • измерване на напрежение към външен защитен шуко-контакт (L-N, L-PE, N-PE)

Технически данни:

- Индикация - графичен дисплей

- Съпротивление на защитен проводник 0,01 Ω - 20 Ω

- Изолационна съпротивление 0,01 МΩ - 20 МΩ

- Ток на защитен проводник/

ток при контакт по метода еквивалентен ток на утечка 0,01 mA - 20 mA

- Тест на линия - Rpe, Riso, изпитване за късо съединение и верига на външен проводник (L) и неутрален проводник (N)

- Напрежение - 50 - 270 V