БългарскиEnglish

Benning 700

Benning 700 е тестер за безопасни повтарящи се изпитания на ремонтирани или модифицирани електрически уреди DIN VDE 0701 и за многократни измервания на електрически уреди DIN VDE 0702:

  • Измерване на съпротивлението в защитения проводник с ток 200mA/10A
  • Измерване на съпротивлението на изолацията
  • Измерване на тока на защитения проводник и на контактния ток по метода на диференциалния ток
  • Измерване на заместващия ток на утечка
  • Изпитване за липса на напрежение чрез измерване на диференциалния ток
  • Функционален тест след успешно изпитване за безопасност по напрежение и ток

Памет за 199 теста, РС интерфейс, връзка с баркод четец и софтуер. Посочва отделните стъпки на измерване с LED и индикация на измерените стойности


Benning 700
обхват
99999
R на проводник

0.01Ω-65.53

R изолация

1kΩ-65.53M

ток на проводника, контактен ток (диференциален ток) и ток на утечка
0.01mA-65.0mA
тест нулев потенциал (диференциален ток)
0.01mA-65.0A
функционален тест
230V, 16А
памет
199 отчета
интерфейс
RS 232, баркод четец

Окомплектовка: кутия, 4mm изолирани сонди и 4mm изолирани проводници, инструкция за употреба