БългарскиEnglish

Серията DUSPOL

Двуполярните тестери DUSPOL предлагат следните възможности:


Duspol

digital plus

Dusplol

analog

Duspol

expert

Duspol

master

Duspol

combi

Duspol

compact

индикация LCD цифров
LED LED/LCD LED/LCD LED/LCD LED
отчет 1,5-750V12-690V 12-690V
12-690V
12-690V
12-690V
веригопроверяване --
зумер и LED 108 kΩ -LCD 600kΩ -
поредност на фазите да LCD
да LCD
да LCD
да LCD


отчет на фазата да LCDда LCD
да LCD
да LCD
да LCD

поляритет да LCDда LЕD
да LЕD
да LED
да LED
да LED
имитиране на товар Is=200mA, (750Vdc)Is=50mA, (750Vdc)Is=200mA, (750Vdc)
Is=200mA, (750Vdc)
Is=200mA, (750Vdc)
Is=200mA, (750Vdc)
30mA FI чрез пуш-бутон да -
да
да
да
да
вибрация да
-
да
да
да
-
осветяване да LED
-
да LED
-
-
-
клас защита IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64