БългарскиEnglish

АС клещи за мултицет

СС 1 и СС 2 - клещи за мултицет

Повече

Амперклещи серия СМ 1-х

Амперклещи СМ 1-1, СМ 1-2 и СМ 1-3

Повече

Амперклещи серия СМ х

Амперклещи

СМ 2 и СМ 3

Повече

Амперклещи СМ х

Амперклещи СМ 4,

СМ 5, СМ 5-1, СМ 6 и СМ 7

Повече

Амперклещи СМ 8

Комбинирани амперклещи СМ 8

Повече

Новите СМ 9

Амперклещи СМ 9 -

за ток на утечка 1 µА

за измерване на изолация

Повече